NASZE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE:

SYSTEMY KOMINOWE OD PRODUCENTÓW

Twój koszyk
Koszyk jest pusty

BUDOWA KOMINA - NORMY I PRZEPISY

W budynku, w którym jest zamontowany kocioł powinien być wybudowany przewód odprowadzający spaliny na zewnątrz. Polskie normy i przepisy ściśle określają z jakich materiałów i w jaki sposób powinien być wykonany komin. Dom może mieć jeden lub więcej kominów. Ze względów praktycznych, w jednym kominie umieszcza się wszystkie przewody kominowe: spalinowy, dymowy i wentylacyjny.Ważną zasadą jest to, by każde ogrzewane i wentylowane pomieszczenie miało oddzielny przewód wentylacyjny. Rozmiary przewodów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Są one również uzależnione od sprawności i rodzaju kotła.
 
Przewody kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe powinny wymiarem przekroju, sposobem prowadzenia i wysokością stwarzać potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.


Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, przy odprowadzaniu spalin z jednego lub dwóch pieców węglowych podłączonych do wspólnego przewodu albo z jednego pieca gazowego kąpielowego wymiary przewodu powinny wynosić:


PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Przewody wentylacyjne powinny znajdować się pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Zaleca się prowadzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych obok siebie oraz wyprowadzanie ich ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku (par.141) zabrania się stosowania:

PRZEPISY DOTYCZĄCE WKŁADÓW W KOMINIE

Komin murowany, do którego ma zostać podłączony nowoczesny kocioł gazowy lub olejowy, musi mieć wewnątrz zamontowany wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. Taka czynność nazywana jest koszulkowaniem.

Wkład kominowy ze stali można zamontować w istniejącym murowanym kominie , tylko wtedy, gdy jego wymiary na to pozwalają.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Sposób konstruowania kominów, szczególnie wyprowadzania ich wylotów ponad dach określa norma PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”. Jest to ważne, ponieważ komin powinien zapewniać określony ciąg kominowy.

W rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999 r.), czytamy, że:

PRODUKTY W PROMOCJI

Oszczędzasz 30%
196,65  137,65 
Oszczędzasz 15%
291,91  248,12 
Oszczędzasz 15%
32,87  27,94 
Oszczędzasz 36%
2.433,38  1.557,36 
Oszczędzasz 20%
2.581,77  2.065,42