KOMIN ZEWNĘTRZNY - KIEDY BUDOWAĆ?

Elżbieta Szymkowicz
08-06-2021

Komin jest nieodłączną częścią każdego domu. Odprowadza gazy spalinowe z palenisk na zewnątrz oraz dostarcza odpowiednią ilość tlenu do procesu spalania. Rodzaj komina zależy od gatunku kotła i paliwa, jakie będzie wykorzystywane. Jego wymiary natomiast – od mocy i rodzaju kotła. W sytuacji, gdy stary komin nie może być wykorzystywany do odprowadzania spalin, najprościej zastąpić go kominem zewnętrznym. Nie ma wtedy konieczności przekuwania stropu oraz rozbierania części połaci dachowej. Zewnętrzny komin możemy zbudować z ceramicznych lub stalowych elementów prefabrykowanych. KOMIN CERAMICZNY

Komin ceramiczny stawiamy na stabilnym podłożu - na betonowej płycie oraz kotwimy co 2-3m do ściany domu. Komin ceramiczny należy prowadzić wyłącznie pionowo. Niedopuszczalne są odchylenia lub skręty przewodu kominowego. Komin ceramiczny buduje się z rur z ceramiki kwasoodpornej otulonych warstwą wełny mineralnej. Przekrój i rodzaj rury wewnętrznej należy jednak dobrać do rodzaju zamontowanego kotła. KOMIN STALOWY

Składa się z zewnętrznej rury osłonowej, oraz wewnętrznej kwasoodpornej rury otulonej izolacją cieplną. Rura osłonowa, może być ze stali lakierowanej, aluminium lub stali nierdzewnej. Podobnie jak w kominach ceramicznych, wewnętrzną rurę należy dostosować do rodzaju zamontowanego kotła. Należy pamiętać, że wylot komina ponad dachem należy wykończyć tzw. ustnikiem zamykającym przestrzeń między rurą zewnętrzną a wewnętrzną. Komin metalowy opiera się na konsoli wsporczej przymocowanej do ściany, a co kilka metrów mocuje się go stabilizującymi kotwami. Komin zewnętrzny jest właściwym rozwiązaniem, w sytuacjach, gdy stary komin nie może być już wykorzystywany do odprowadzania spalin z kotła czy kominka, na przykład gdy zmieniamy lokalizację tych urządzeń. Kłopotliwe może być wtedy przekuwanie stropu i rozbieranie części połaci dachowej. Dobrze jest wtedy rozważyć możliwość wybudowania zewnętrznego komina.