WSZYSTKO O WENTYLACJI

Elżbieta Szymkowicz
08-06-2021

Wentylacja to inaczej "wietrzenie", a jej podstawowym zadaniem jest wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu na powietrze niezanieczyszczone. Ponadto ma stwarzać odpowiedni klimat dla organizmu człowieka. Kwestii dotyczącej wentylacji nie można bagatelizować. Wbrew pozorom jest ona wyjątkowo ważna. Dlaczego? Niewątpliwie ciężko jest określić jakość powietrza, którym obecnie oddychamy. Jednak jego jakość jest niezwykle ważna, a świeże powietrze jest potrzebne nie tylko nam do oddychania.


Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość powietrza w naszych domach ma istotny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, koncentrację czy efektywną naukę. W okresie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy bardziej narażeni na infekcję i alergeny, wentylacja ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ w źle wentylowanym pomieszczeniu kumulują się zarazki i alergeny. Ponadto, nadmiar wilgoci powinien być odprowadzany z pomieszczenia przy pomocy odpowiedniej wentylacji, jeśli chcemy zminimalizować ryzyko zachorowania.

Wentylacja niezbędna jest we wszystkich pomieszczeniach, jednak szczególnie ważna jest w łazienkach, gdzie występuje duża wilgotność powietrza oraz kuchni (spalanie gazu powodujące niedobory tlenu oraz nadmiar tlenku i dwutlenku węgla w powietrzu).

Zła jakość powietrza, może powodować również zespół dolegliwości określany mianem syndromu chorego budynku. Objawami są bóle i zawroty głowy, omdlenia, uczucie duszności, mdłości oraz objawy przemęczenia. Syndrom ten występuje u co najmniej 20-25 proc. osób długotrwale przebywających w pomieszczeniach, również w budynkach mieszkalnych. Jak działa wentylacja grawitacyjna?

Działanie wentylacji grawitacyjnej opiera się na naturalnym ruchu powietrza wywołanym różnicą ciśnienia powstającą wskutek różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wymiana powietrza jest tym intensywniejsza, im większa jest różnica temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz, a kanały wentylacyjne wyższe.
Świeże powietrze dostaje się do wnętrza budynku przez nieszczelności okien i drzwi lub przez specjalne otwory nawiewne (umieszczone w ramach okiennych lub w ścianie). Zużyte powietrze natomiast wypływa ponad dach pionowymi kanałami wentylacyjnymi.

Od czego zależy działanie wentylacji grawitacyjnej?

Przede wszystkim funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej w pełni zależne od czynników atmosferycznych. Głównie od temperatury i kierunków wiatru. W wentylacji naturalnej siłą, która umożliwia ruch powietrza jest różnica gęstości ciepłego (w pomieszczeniach) i zimnego (na zewnątrz budynku) powietrza. Powietrze powinno w naturalny sposób przedostawać się do budynku przez rozszczelnienia w oknach lub specjalne nawiewniki, a po ogrzaniu i wymieszaniu z powietrzem znajdującym się wewnątrz - jako lżejsze - powinno unosić się do góry i wydostawać na zewnątrz przez wyprowadzone ponad dach kominy wentylacyjne. Należy pamiętać, że aby wentylacja grawitacyjna działała prawidłowo, musi zachodzić napływ świeżego powietrza, a nie jest to możliwe w sytuacji gdy wszystkie okna są szczelnie pozamykane.

Dlaczego powietrze jest tak niezbędne do prawidłowej wentylacji?

Aby wentylacja mogła dobrze działać, do pomieszczeń musi napływać powietrze z zewnątrz. Dawniej, powietrze dostawało się poprzez nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej. Dziś okna i drzwi są na tyle szczelne, że kiedy się je zamknie, nie ma żadnej drogi dopływu powietrza do pomieszczenia. Co w takiej sytuacji? Producenci okien proponują okna z tzw. mikrowentylacją. Jednak, aby wentylacja działała prawidłowo, należy umiejętnie korzystać z tego rozwiązania. Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia właściwego napływu powietrza do budynku jest zatem zastosowanie specjalnych nawiewników powietrza, które umożliwiają jego stały dopływ do wnętrza domu.wegnt.jpg?1452595845546

Nawiewniki są to urządzenia, które można montować w ścianie zewnętrznej budynku lub oknie, zapewniające określony przepływ powietrza. Największą popularnością cieszą się nawiewniki automatyczne:

higrosterowane - otwierają się tym szerzej, im większa jest wilgotność powietrza w pomieszczeniu;
sterowane różnicą ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń - regulujące przepływ powietrza tak, aby ciśnienie w pomieszczeniu nigdy nie było niższe niż na zewnątrz.

Nawiewniki należy montować w górnej części okna lub w ścianie nad oknem, w pomieszczeniach tzw. czystych takich jak salon czy sypialnia. Przyjmuje się montowanie jednego nawiewnika na każde 20m2 powierzchni.

Wentylacja naturalna czyli komfort użytkowania
Krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu określa ile razy w ciągu godziny wymieniane jest powietrze. Dla domów jednorodzinnych wartość tego wskaźnika wynosi 0,5-1,0 (wskaźnik równy 1,0 oznacza, że w ciągu godziny zostało wymienione całe powietrze w pomieszczeniu).
Każdy z nas ma inny próg wrażliwości na zanieczyszczone powietrze. Po przekroczeniu tego pułapu zaczynamy odczuwać zaduch i zmęczenie, a komfort zdecydowanie spada. Należy pamiętać, że właściwa w skali całego domu ilość nawiewanego i usuwanego powietrza, nie zapewnia jeszcze właściwej wymiany powietrza w każdym z pomieszczeń.
Niezbędny jest bowiem swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami. Typowe drzwi przeznaczone do łazienek mają otwory u dołu, a drzwi pokojowe powinny mieć nieco przycięte skrzydła, tak aby kończyły się nad podłoga ok 1 cm, tak aby możliwy był przepływ powietrza w kierunku pomieszczeń z wyciągiem.
W obecnym budownictwie mieszkalnym stosuje się kilka sposobów wentylacji. Nie można jednoznacznie określić, który z nich jest najlepszy. Budując dom musimy zdecydować o sposobie wykonania wentylacji, a jest to jedna z najważniejszych decyzji. Sprawna wentylacja jest nieodzowna, a dodatkowo ma znaczny wpływ na koszty budowy i eksploatacji domu.
Decydując się na wentylację grawitacyjną, warto pamiętać o jej podstawowych zaletach:
Brak urządzeń zużywających energię elektryczną
Łatwa konserwacja
Nie występują problemy z hałasem spowodowanym pracą instalacji
Niewielkie koszty budowy systemu
Bezawaryjna praca