Czujniki CO - czyli czujmy się bezpieczenie w domu

Elżbieta Szymkowicz
08-06-2021

Wielkimi krokami wkraczamy w sezon grzewczy. Należy zatem odpowiednio się przygotować i zapobiec zagrożeniom zatrucia tlenkiem węgla. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfort w domu - dlatego warto pamiętać, aby zaopatrzyć się w odpowiednie czujniki alarmowe, informujące nas o zagrożeniach.

100x11.jpg?1444133549687Jak zatem zapobiegać oraz jak zabezpieczyć się przed zatruciem tlenkiem węgla? Co to jest tlenek węgla oraz jak powstaje? 

Tlenek węgla (CO), inaczej zwany czadem, jest bezwonnym, bezbarwnym oraz silnie trującym gazem, nieco lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku niepełnego spalania (przy niedostatecznym dopływie tlenu) substancji organicznych i nieorganicznych m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy.

Jakie są źródła tlenku węgla? Źródłem czadu są wszystkie urządzenia, które w czasie swojej pracy spalają paliwo. Najczęściej przyczyną powstawania tlenku węgla są rozregulowane lub popsute piecyki łazienkowe, piece gazowe lub kominki. Powodem może być również brak swobodnego odpływu spalin na zewnątrz budynku lub brak dopływu świeżego powietrza do budynku.

Jak zminimalizować możliwość powstania czadu? Najważniejsza jest oczywiście regularna kontrola urządzeń mogących być źródłem czadu oraz okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnych i przewodów kominowych oraz ich czyszczenie. Dodatkowo w pomieszczeniach, w których korzysta się ze źródła ognia zalecane jest uchylenie okna oraz nie zasłanianie kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. Należy korzystać ze sprawnych technicznie urządzeń oraz postępować zgodnie z instrukcją producenta.

Dodatkowo, dla poczucia bezpieczeństwa i komfortu należy zamontować w pomieszczeniach mieszkalnych czujniki tlenku węgla. Czujniki CO przeznaczone są do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności tlenku węgla. W przypadku wykrycia podwyższonego stężenia czadu automatycznie uruchamiają wbudowany sygnał optyczny oraz akustyczny informujący o możliwym zagrożeniu.

Sprawdź już dziś ofertę czujników na naszej stronie internetowej www.kominy.pl