CZYM PALIĆ W KOMINKU ?

Elżbieta Szymkowicz
08-06-2021

Wkłady kominkowe są przystosowane do spalania drewna z drzew liściastych. Zalecanym paliwem są polany drzew liściastych o zwartej strukturze (twarde) takich jak: grab, dąb, jesion, klon, brzoza, wiąz, buk, lipa.

Wartości opałowe polan dużym stopniu zależą od gatunku (stopnia twardości) oraz wilgotności , jak przedstawiono w poniższej tabeli:

tabela-drzew.pngwartosOpalowa.gif

Jak wynika z powyższej tabeli, wilgotność drewna ma bardzo duży wpływ na jego kaloryczność co z kolei wiąże się z ilością zużycia paliwa w sezonie grzewczym. Np. dąb świeżo ścięty posiada gęstość 1080 kg/m3 a jego gęstość w stanie suchym wynosi 710 kg/m3. Różnica wynosi około 270 kg/m3, czyli tyle wody musi być odparowane, tzn. podgrzane w komorze spalania do temperatury powyżej 100 oC i zamienić w parę wodną. Para w dużych ilościach miesza się ze spalinami i powoduje szybkie zanieczyszczenie komory spalania, płomieniówkach płaszcza wodnego oraz przewodach kominowych dymnych. Ma również wpływ na żywotność całego wkładu kominkowego, ponieważ dodatkowa duża ilość pary powoduje występowanie zjawiska kondensacji pary na ścianach komory spalania. Ponadto, stosując polany drewna świeżo ściętego zwiększamy zużycie paliwa nawet o 30% spowodowane stratami energii na odparowanie wody z drewna co przy rosnących cenach paliw jest istotne.

Jak widać z powyższych danych, bardzo istotną rzeczą jest odpowiednie przygotowanie drewna do sezonu grzewczego a gdy decydujemy się na zakup gotowych pociętych polan warto dowiedzieć się kiedy ono zostało ścięte.

Zaleca się stosowanie polan z drzew w kolejności podanej w powyższej tabeli o optymalnej wilgotności 10-18% a max. 20%. Polany drzew po wyrębie powinno być pocięte na długość 30-40cm i sezonowane przez okres 2 lat, przechowywane w przewiewnym, suchym ,zadaszonym miejscu.

Zabrania się stosowanie jako paliwa polan z drzew iglastych jak: sosna, świerk, jodła, modrzew itp. które mogą powodować bardzo intensywne zabrudzenia (kopcenie) całej komory spalania wkładu oraz przewodów kominowych dymnych a nawet gwałtowny , nadmierny wzrost mocy urządzenia. Zabrania się także spalania wszelkich odpadów a szczególnie chemicznych (folie, opakowania z tworzyw sztucznych itp.), które wytwarzają bardzo toksyczne gazy, trujące dla organizmu oraz nadmiernie zanieczyszczają powierzchnie grzewcze wkładu i środowisko.

Źródła: TARNAVA Kominki Polskie